Created 8-Jan-15
79 photos
Den Gamle By fik ny seværdighed i dag.


Lokomotiv fra 1920 får permanent ophold i underjordisk Aarhus-udstilling i Den Gamle By

Klokken 9 torsdag morgen fik man et spektakulært syn i Den Gamle By.

En kæmpe kran vil sænke lokomotiv F694 ned i et kæmpe hul på en byggeplads midt i museets moderne bykvarter. Lokomotivet skal fra 2017 være med til at fortælle historien om Aarhus udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet og dermed binde en række vigtige historier sammen.

I næsten et år er der blevet gravet ud og støbt fundament til den nye udstilling kaldet Aarhus Story, der er støttet med 70 mio. kroner fra Købmand Ferdinand Sallings Fond og Købmand Herman Sallings Fond.
Lokomotivet bliver placeret nu, inden hullet lukkes og bliver overdækket. Det bliver således den absolut første genstand, der får plads i udstillingen – og den kan ikke flyttes, når den først er på plads.

Udstilling skal vise vækst og virkelyst
Jernbanen, der blev etableret i 1862, gav Aarhus et vældigt løft, og byen udviklede sig fra en lilleput købstad (mindre end Randers i 1801) til i løbet af sidste halvdel af 1800-tallet at blive Jyllands hovedstad. Der skete en voldsom befolkningstilvækst blandt andet som følge af de nye muligheder med tog-transport. Aarhus blev et trafikknudepunkt, og der opstod kraftig synergi mellem jernbane, havn og industri. Lokomotivet bliver dermed symbolet på vækst og virkelyst. En ekstra krølle på historien er, at lokomotivet er produceret på Frichs fabrikker i Aarhus i 1920.

Jernbanemuseet udlåner lokomotivet på ubestemt tid
Lokomotivet F694 er venligst udlånt på langtidsbasis af Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Toget har gjort tjeneste gennem 51 år på skinner mellem mange jyske byer. Mange tog-entusiaster har taget godt hånd om det gamle lokomotiv, hvorfor det er i meget flot stand.

Om F 694, der blev produceret på Frichs fabrikker i Aarhus
• F 694 blev leveret fra Frichs i 1920. Lokomotivet gjorde herefter tjeneste i især Aarhus, Aalborg og Randers i hele 51 år. Det blev med jævne mellemrum vedligeholdt og repareret på DSB’s Centralværksted i Aarhus. (Centralværkstedet var i flere perioder byens største arbejdsplads). Det har med andre ord meget stærke forbindelser til Aarhus største og vigtigste arbejdspladser.

• I 1971 kom det til veterantogsforeningen Kolding Lokomotiv Klub (i dag Sydjyske Veterantog), der har bevaret og vedligeholdt lokomotivet lige siden. Lokomotivklubben kørte også rundt med lokomotivet i lang årrække (nok frem til 2008?). Folkene fra Sydjyske Veterantog har taget god hånd om det gamle lokomotiv, hvorfor det er i meget flot stand. F 694 er Danmarks Jernbanemuseums ejendom og som sådan blot udlånt på langtidslån til Den Gamle By.

Om F-maskinen
• F 694 er et damp-ranger-lokomotiv, hvilket betyder at er bygget til at flytte rundt på godsvogne, personvogne mm. mellem f.eks. havneområde, godsstationer og banegårde. Lokomotivet skubber vogne ligeså godt som det trækker dem.

• F-maskinen var arbejdshesten på landets banegårde i mere end 50 år. De første F-maskiner blev indkøbt i 1889 og var i tjeneste indtil først i 1960’erne. DSB havde 125 F-maskiner i arbejdsstyrken og de 60 af dem var leveret af Frichs i Aarhus. Frichs leverede den første F-maskine til DSB i 1914. F-maskinen var det mest talrige af DSB damplokomotiver.

Historik for DSB lokomotiv F 694

1908 Virksomheden Frichs indleder udflytning fra Sønder Allé til Åbyhøj

23.07.1912 Frichs får sin første ordre på damplokomotiver, det er tre F-maskiner til DSB.
Pris pr. stk. 29.000 kr.

14.02.1913 Rejsegilde på ny Frichs-fabrik i Åbyhøj. Bygninger til kedelsmedje og modellager er
allerede taget i brug. Resten ventes færdig i løbet af året.

26.11.1913 Frichs får kontrakt på yderligere tre F-maskiner (leveres 1915)

02.04.1914 Frichs leverer sit første damplokomotiv – F 444. Leveres fra den nye fabrik i Åbyhøj.

13.09.1916 DSB bestiller 20 F-maskiner hos Frichs, de får driftsnumrene F 423-427 og F 686-700,
leverancen af lokomotiverne er dog først afsluttet i april 1921.

- -.11.1917 Frichs har store problemer, mange materialer til de 20 F-maskiner er ikke leveret fra
underleverandører i ind- og udland på grund af 1. Verdenskrigs materialemangel og andre
vanskeligheder. Frichs har 550 ansatte, heraf 40 ingeniører og konstruktører.

11.12.1920 F 694 leveres med forsinkelse fra Frichs, som fabrikkens byggenummer 20.
1920-1924 F 694 er stationeret i Aarhus

1930’erne Fra 1930 og frem til 1950’erne var der dagligt 6-7 F-maskiner i drift ved rangering i Aarhus
på det store baneareal og på havnen

1930-1933 F 694 er stationeret i Aarhus
1934 F 694 er stationeret i Randers
1935-1936 F 694 er stationeret i Aalborg
1937-1941 F 694 er stationeret i Aarhus

1942-1943 F 694 er stationeret i Aalborg
1944 F 694 er stationeret i Randers
1945 F 694 er stationeret i Aarhus
02.11.1945 F 694 involveret i uheld på Århus havn, derefter reparation på Centralværkstedet i tre uger

1946 F 694 er stationeret i Frederikshavn
1947 F 694 er stationeret i Randers
1948 F 694 er stationeret i Hobro
1949 F 694 er stationeret i Frederikshavn

1950’erne I Jylland og på Fyn er der i alt 72 F-maskiner i drift med rangertjeneste. I juli 1953 udførte
hvert lokomotiv i gennemsnit 440 timers rangertjeneste om måneden. For statistikkens skyld
blev en rangertime beregnet til 10 km. Et lokomotiv brugte 8-9 kg kul pr. km.

1950 F 694 får nyt bremsesystem, såkaldte trykluftsbremse.
1950-1954 F 694 er stationeret i Aalborg
1953 S-revision (en gennemgribende hovedreparation der rutinemæssigt blev foretaget med års
mellemrum), lokomotivet får ny fyrkasse og kedel (reservekedel der stammer fra F 677)
1955-1957 F 694 er stationeret i Aarhus
- -.08.1955 F 694 involveret i uheld, førerhus m.m. ituslået, derefter på Centralværkstedet i fem uger

1957 Frichs leverer DSB et stort rangerlokomotiv type MT med dieselmotor, og siden følger frem til 1965 et stort antal diesel-rangerlokomotiver af to typer. I alt leveres 17 stk. af type MT og
120 stk. af type MH. Diesellokomotiver er en del billigere i drift, og hvert lokomotiv betjenes af en enkelt mand, mens der på damplokomotiver kræves både en lokomotivfører og en fyrbøder. De mange diesellokomotiver fører til, at dampdrift langsomt udfases, også ved rangering. De sidste damprangermaskiner forsvinder fra Aarhus i slutningen af 1960’erne.

1958 F 694 er stationeret i Aalborg
1959-1961 F 694 er stationeret i Aarhus, rangerer sidste gang i januar 1961
27.01.1961 Godkendelsen for kedlen på F 694 udløber (a la synsfristen på en bil), og lokomotivet hen-
sættes fra marts 1961 i remisen på Skanderborg station.

- -.02.1961 I Jylland og på Fyn er der 68 F-maskiner i drift ved rangering.

04.08.1962 F 694 bringes til centralværkstedet i Århus og gennemgår S-revision
30.10.1962 F 694 er atter køreklar efter S-revisionen, prøvekøres, og hensættes i remise i Struer

1963-1964 F 694 bruges få dage til togforvarmning på Struer station (det betyder, at lokomotivet står
stille, mens dets damp via rør føres til personvognes radiatorer, således at vognene allerede er
opvarmede, når togene afgår fra Struer bag et andet lokomotiv).

- -.02.1971 F 694 flyttes til Frederikshavn station, bruges få dage til togforvarmning

- -.06.1972 DSB udlejer F 694 til veterantogsforeningen Kolding Lokomotiv Klub. I de følgende år
foretages en delvis renovering, og lokomotivet bruges til kørsel med veterantog, bl.a. på stræk-
ningen Vejle-Give op gennem Grejsdalen

01.10.1973 F 694 udrangeres officielt fra DSB og købes af Kolding Lokomotiv Klub

22.05.2001 Godkendt efter revision, udført af Kolding Lokomotiv Klub

2010 Som led i en fusion af Kolding Lokomotiv Klub og Danmarks Jernbanemuseum overtages
bl.a. F 694 af Jernbanemuseet, men er stadig hjemmehørende i remisen i Lunderskov.

Categories & Keywords
Category:
Subcategory:
Subcategory Detail:
Keywords:Alle gallerier, BMS, Den Gamle By, F694, Fyn, Kæmpekran, Købmand Ferdinand Sallings Fond, Købmand Herman Sallings Fond, Lokomotiv, billeder, foto, fotos, jan-15

Den Gamle By Lokomotiv 080115 0001Den Gamle By Lokomotiv 080115 0002Den Gamle By Lokomotiv 080115 0003Den Gamle By Lokomotiv 080115 0004Den Gamle By Lokomotiv 080115 0005Den Gamle By Lokomotiv 080115 0006Den Gamle By Lokomotiv 080115 0007Den Gamle By Lokomotiv 080115 0008Den Gamle By Lokomotiv 080115 0009Den Gamle By Lokomotiv 080115 0010Den Gamle By Lokomotiv 080115 0011Den Gamle By Lokomotiv 080115 0012Den Gamle By Lokomotiv 080115 0013Den Gamle By Lokomotiv 080115 0014Den Gamle By Lokomotiv 080115 0015Den Gamle By Lokomotiv 080115 0016Den Gamle By Lokomotiv 080115 0017Den Gamle By Lokomotiv 080115 0018Den Gamle By Lokomotiv 080115 0019Den Gamle By Lokomotiv 080115 0020