Created 2-May-17
0 photos
Nuværende ejer Hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott er student fra Herlufsholm og uddannet civiløkonom med en mastergrad fra Massachusetts Institute of Technology, USA. Otto Reedtz-Thott ejer en række virksomheder og besidder flere bestyrelsesposter. Otto Reedtz-Thott blev i 2002 gift med Helle Reedtz-Thott.

Hofjægermesterinde, advokat, baronesse Helle Reedtz-Thott har studeret Criminology, Criminal Law og Civil Law i USA og er Cand.Jur. fra Københavns Universitet. Hun er uddannet advokat med speciale i Corporate Finance. Helle Reedtz-Thott virker desuden som direktør i Gavnø-Fonden og besidder flere bestyrelsesposter.

Adelsslægten Reedtz kom sammen med Dron­ning Sophia til Danmark med Peder Reedtz (1531-1607). Reedtz-Thott er en linje af slægten, der var knyttet til Baroniet Gaunø. Den ældre søn, Otto Reedtz-Thott (1785-1862), senere kammerherre og hofjægermester, blev, idet Gavnø erigeredes til lensbaroni, ved patent af 25. oktober 1805 optaget i friherrelig stand. Hans ældste søn, gehejmekonferensråd, lensbaron og statsminister Kjeld Thor Tage Reedtz-Thott, anden og sidste besidder af det 1921 afløste baroni, var fader til kammerherre, hofjægermester, cand.mag., baron Otto Reedtz-Thott (1872-1927), der i 1920 fik sæde i Folketinget for Det Konservative Folkeparti), valgt af Københavns Amtskreds. Han var fader til lensbaron Holger Gustav Tage Reedtz-Thott (1881-1941), som i sit ægteskab kun fik døtre.

Lensbaron Otto Reedtz-Thott (1785-1862) var også fader til officeren og godsejeren, baron Frederik Axel Ludvig August Reedtz-Thott (1824-1916), som var fader til officeren, baron Tage Rudolph Reedtz-Thott (1886-1971), som var fader til politikeren, baron (idet han overtog Gavnø) Axel Gustav Tage Reedtz-Thott (1920-1973). Han var fader til nuværende ejer af Gavnø Hofjægermester, baron Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott (født 1954).

Familien Reedtz-Thott har ansvaret for den udfordrende opgave det er at drive og bevare Gavnø som et vidnesbyrd om dansk kulturarv. Alt imens venter næste generation på at overtage udfordringen i at gøre 1700-tallets drøm til en realitet i det 21. århundrede.

Categories & Keywords
Category:
Subcategory:
Subcategory Detail:
Keywords:Gavnø Slotspark, alle gallerier, blomster, maj-17, oplevelse, tulipaner

This gallery is empty.